Aparat.com _ گفتگو با جواد رضویان ، کارگردان فیلم زهرمار

– _ گفتگو با جواد رضویان ، کارگردان فیلم زهرمار گفتگوی کوتاه با جواد رضوبان در خصوص فیلم زهرمار که زیبا و شنیدنی است..

aparat.com _ گفتگو با جواد رضویان ، کارگردان فیلم زهرمار
Aparat.com _ گفتگو با جواد رضویان ، کارگردان فیلم زهرمار - Aparat.com

_ گفتگو با جواد رضویان ، کارگردان فیلم زهرمار

گفتگوی کوتاه با جواد رضوبان در خصوص فیلم زهرمار که زیبا و شنیدنی است

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: