کارتون گارفیلد - بهترین سرگرمی و خنده با گارفیلد

– همه چیز مربوط به اوست! گارفیلد یک گربه تنبل، خودخواه، دارای اضافه وزن و نارنجی رنگ است که سرگرمی های اصلی او استراحت کردن، خوابیدن، تماش..

کارتون گارفیلد - بهترین سرگرمی و خنده با گارفیلد
کارتون گارفیلد - بهترین سرگرمی و خنده با گارفیلد - Garfield

همه چیز مربوط به اوست! گارفیلد یک گربه تنبل، خودخواه، دارای اضافه وزن و نارنجی رنگ است که سرگرمی های اصلی او استراحت کردن، خوابیدن، تماشای تلویزیون و تفریح است

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: