کارتون پپا پینگ - پپا پینگ در زمان به عقب سفر می کند

– درباره Peppa Pig: پرش به دنیای Peppa Pig - پر از یادگیری و سرگرمی! به خوک کوچکی به نام پپا بپیوندید، و برادر کوچکش جورج، هر روز با خانواده و دوستان..

کارتون پپا پینگ - پپا پینگ در زمان به عقب سفر می کند
کارتون پپا پینگ - پپا پینگ در زمان به عقب سفر می کند - Koodak_12

درباره Peppa Pig:

پرش به دنیای Peppa Pig - پر از یادگیری و سرگرمی! به خوک کوچکی به نام پپا بپیوندید، و برادر کوچکش جورج، هر روز با خانواده و دوستان خود به سفر می روند، در حالی که در این فرآیند به بچه های کوچک در مورد دوستی و شفقت آموزش می دهند

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: