همایش طلایی دین و زندگی کنکور 98 جلسه 37

– بچه های علوم انسانی عزیز میخواهیم دروس و نکاتی که در سال دوازدهم آمده و مخصوص شماست را با هم یک بررسی کلی ازنکات مهم داشته باشیم و بعد از ..

همایش طلایی دین و زندگی کنکور 98 جلسه 37
همایش طلایی دین و زندگی کنکور 98 جلسه 37 - Kelasdars

بچه های علوم انسانی عزیز میخواهیم دروس و نکاتی که در سال دوازدهم آمده و مخصوص شماست را با هم یک بررسی کلی ازنکات مهم داشته باشیم و بعد از بررسی تست های آن را حل و توضیح دهیم

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: