نان تست پنیر و تخم مرغ

– جزء: 1. نان ورقه شده 2 عدد تخم مرغ 3. پنیر 4. کره، نمک و شکر 5. بیکن - اختیاری..

جزء:

1. نان ورقه شده

2 عدد تخم مرغ

3. پنیر

4. کره، نمک و شکر

5. بیکن - اختیاری

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: