موزیک ویدیو مبارک باشه از آرمین 2afm

– متن آهنگ مبارک باشه از آرمین 2afm چه لاک خوش رنگی چه آرایشی داری چه دوست پسر خوبی چه آرامشی داری وقتی تو ای اف امی نی دیگه به تو فکر کنه ر..

موزیک ویدیو مبارک باشه از آرمین 2afm
موزیک ویدیو مبارک باشه از آرمین 2afm - Avayeirani

متن آهنگ مبارک باشه از آرمین 2afm

چه لاک خوش رنگی چه آرایشی داری

چه دوست پسر خوبی چه آرامشی داریوقتی تو ای اف امی نی دیگه به تو فکر کنه

روزی صد بار زنگ بزنه تو رو چک کنهراستی شنیدم تو دیگه از ما خسته شدی

شنیدم به یه کسه دیگه ای وابسته شدیبه دوست پسر جدیدت مبارک باشه

اصلا مگه میشه سلیقه ی شما بد باشهمیگن خیلی با هم خوشین خوب خدا رو شکر

یکی هم پیدا شدو دل شما رو بردمنم که واسه رسیدن به تو بی امیدم

تا جایی که یادمه هی دنبالت میدوییدمبذار بگم حالا که داری میری راحت

بی لیاقت گفتی تا تهش باهاتمولی دیدی طاقت نیاوردی و

یکی دیگه رو جایگزین من آوردیو

خیلی راحت تو آبروی منو بردییه روزی فقط دستای تو بود تو دستم

ولی حالا حسابی وا نمی کنم روت اصلاهمه رو میپیچیدمو پاشدی رو دستم

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: