مناظر طبیعی از شهر تهران

– این شهر یکی از بزرگ ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته کوه البرز واقع..

این شهر یکی از بزرگ ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته کوه البرز واقع شده است. این شهر دارای یک شبکه متراکم بزرگ راهی و چهار خط فعال مترو است که فقط در بهار سال 1390، 129 میلیون مسافر را جابه جا کرده اند

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: