فیلم جلسه 25 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت دوم)،حل تست واژگان

– امروز میخوایم با هم تست های واژگان و قواعد درس سوم از سال یازدهم رو حل کنیم، تست های بسیار مهم، هم تو بحث واژگان و هم تو بحث قواعد، نکات م..

فیلم جلسه 25 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت دوم)،حل تست واژگان
فیلم جلسه 25 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت دوم)،حل تست واژگان - Kelasdars

امروز میخوایم با هم تست های واژگان و قواعد درس سوم از سال یازدهم رو حل کنیم، تست های بسیار مهم، هم تو بحث واژگان و هم تو بحث قواعد، نکات معرفه نکره رو ببندیم و خیالمون راحت بشه و بتونیم این درس رو با بازده صددرصد تو کنکور داشته باشیم

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: