فیلم جراحی بازسازی رباط صلیبی زانو

– دکتر رضا شیروانی بختیاری متخصص ارتوپدی با ارایه خدمات جراحی های تعویض مفصل زانو و جراحی آرتروسکوپی زانو و درمان آسیب های ورزشی می پرداز..

فیلم جراحی بازسازی رباط صلیبی زانو
فیلم جراحی بازسازی رباط صلیبی زانو - Orthopedic

دکتر رضا شیروانی بختیاری متخصص ارتوپدی با ارایه خدمات جراحی های تعویض مفصل زانو و جراحی آرتروسکوپی زانو و درمان آسیب های ورزشی می پردازد . برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 02126740580 – 02122073125 تماس بگیرید یا به آدرس اینستاگرام ( یا سایت () مراجعه کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: