فوری: کارگران ساختمانی بیمه می شوند

– فوری: کارگران ساختمانی بیمه می شوند نمایندگان مجلس با طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند. این قانون به زودی اجرایی خوا..

فوری: کارگران ساختمانی بیمه می شوند
فوری: کارگران ساختمانی بیمه می شوند - Khabar20

فوری: کارگران ساختمانی بیمه می شوند

نمایندگان مجلس با طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند. این قانون به زودی اجرایی خواهد شد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: