علی رضا افتخاری - آلبوم نیلوفرانه 1 - پارت 1

– 1 - در هوای تو 2 - حکایت دل 3 - کوی بی نشان 4 - بوی پیراهن..

علی رضا افتخاری - آلبوم نیلوفرانه 1 - پارت 1
علی رضا افتخاری - آلبوم نیلوفرانه 1 - پارت 1 - Delawa

1 - در هوای تو

2 - حکایت دل

3 - کوی بی نشان

4 - بوی پیراهن

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: