علی رضا افتخاری - آلبوم غم زمانه - پارت 2

– 1- یارب 2 - صدای خسته 3 - مژده بهار 4 - غم زمانه..

علی رضا افتخاری - آلبوم غم زمانه - پارت 2
علی رضا افتخاری - آلبوم غم زمانه - پارت 2 - Delawa

1- یارب

2 - صدای خسته

3 - مژده بهار

4 - غم زمانه

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: