علی رضا افتخاری - آلبوم شور عشق - پارت 1

– 1 - شور عشق 1 2 - بهانه 3 - شور عشق 2 4-گریه 5 - قطعه ی رهایی 5..

علی رضا افتخاری - آلبوم شور عشق - پارت 1
علی رضا افتخاری - آلبوم شور عشق - پارت 1 - Delawa

1 - شور عشق 1

2 - بهانه

3 - شور عشق 2

4-گریه

5 - قطعه ی رهایی

5

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: