علی رضا افتخاری - آلبوم امان از جدایی - پارت 2

– 1 -جدایی 2- یاد تو 3 - شب مهتابی 4 - گل من..

علی رضا افتخاری - آلبوم امان از جدایی - پارت 2
علی رضا افتخاری - آلبوم امان از جدایی - پارت 2 - Delawa

1 -جدایی

2- یاد تو

3 - شب مهتابی

4 - گل من

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: