علی رضا افتخاری - آلبوم آوای عشق - پارت 2

– 1 - مناجات 2 - عشق جاودان 3 - ساز و سخن ( اصفهان ) 4 - ساز و سخن ( راست پنجگاه ) 5 - آوای عشق..

علی رضا افتخاری - آلبوم آوای عشق - پارت 2
علی رضا افتخاری - آلبوم آوای عشق - پارت 2 - Delawa

1 - مناجات

2 - عشق جاودان

3 - ساز و سخن ( اصفهان )

4 - ساز و سخن ( راست پنجگاه )

5 - آوای عشق

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: