علیرضا زارع رکورد شکست و دومین طلایش در هانگژو را گرفت

– علیرضا زارع به مدال طلای دوی 100 متر در کلاس T35 در بازی های پاراآسیایی دست یافت..

علیرضا زارع رکورد شکست و دومین طلایش در هانگژو را گرفت
علیرضا زارع رکورد شکست و دومین طلایش در هانگژو را گرفت - Tahere_khanoom

علیرضا زارع به مدال طلای دوی 100 متر در کلاس T35 در بازی های پاراآسیایی دست یافت

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: