طغیان رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر استان لرستان

– طغیان رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر استان لرستان در پی بارندگی های شدید در نوروز 98 رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر استان لرستان هم ط..

طغیان رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر استان لرستان
طغیان رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر استان لرستان - Molana

طغیان رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر استان لرستان

در پی بارندگی های شدید در نوروز 98 رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر استان لرستان هم طغیان کرد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: