شوق یوسف - بسیار شنیدنی از استاد شجریان

– باز شوق یوسفم دامن گرفت پیر ما را بوی پیراهن گرفت ای دریغا نازک آرای تنش بوی خون می آید از پیراهنش ای برادرها خبر چون می برید؟ این سفر ..

شوق یوسف - بسیار شنیدنی از استاد شجریان
شوق یوسف - بسیار شنیدنی از استاد شجریان - Delawa

باز شوق یوسفم دامن گرفت

پیر ما را بوی پیراهن گرفت

ای دریغا نازک آرای تنش

بوی خون می آید از پیراهنش

ای برادرها خبر چون می برید؟

این سفر آن گرگ یوسف را درید!

ای شما آزردگان نازنین

عمرتان باد و صبوری بیش از این

یوسفی در چاه و این کنعانیان

بر سر بازار سودند و زیان

چون نبینی آن جمال نور ده

چشم یعقوب و زلیخا کور , به !هوشنگ ابتهاج

(مثنوی بانگ نی )

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: