سریال کشتی دوبله فارسی قسمت 47

– سریال کشتی دوبله فارسی قسمت 47 تحولات ناگهانی و عمده جهانی، ناشی از یک حادثه مرگبار در ژنو (سوییس) در طول اجرای شتاب دهندگی ذره منفجر می ش..

سریال کشتی دوبله فارسی قسمت 47

تحولات ناگهانی و عمده جهانی، ناشی از یک حادثه مرگبار در ژنو (سوییس) در طول اجرای شتاب دهندگی ذره منفجر می شود که خدمه کشتی مدرسه استرلا دل نرته زندگی ماجراجویانه ای آغاز کنند

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: