سرانجام! معرفی کتاب جادویی برای افزایش فروش اینستاگرام

– امروز معرفی کتاب داریم برای افزایش فروش که باید بخونیش. کتاب های تخصصی زیادی برای فروش بیشتر در اینستاگرام هست که نخونده میگم بیشترشون ..

سرانجام! معرفی کتاب جادویی برای افزایش فروش اینستاگرام
سرانجام! معرفی کتاب جادویی برای افزایش فروش اینستاگرام - Soroushakhavaan

امروز معرفی کتاب داریم برای افزایش فروش که باید بخونیش. کتاب های تخصصی زیادی برای فروش بیشتر در اینستاگرام هست که نخونده میگم بیشترشون مشتی ترفند تکراری و کسل کننده هست. این کتاب بهترین کتاب آموزش فروش نیست بلکه کتابی برای اجرای درست آموزش های فروش هست! (دیدین ویدیو واجبه!)معرفی کتاب برای افزایش فروش اینستاگرام معمولا کتاب های آموزش تکنیک و ترفنده، که 80% کاملا تکراری و بی ریشه هستن به عقیده من و کتاب هایی هستن که در سایه این کتاب ها دونستن شون خیلی واجب تره ولی کمتر مردم می شناسنشون یا از روی عنوان قضاوت شون می کننکتابی که امروز می خوام معرفی کنم هوش هیجانی از دنیل گولمن هست که به افزایش فروش شما کمک زیادی می کنه! قرض بگیریم از وارن بافت "کسی که نتونه هیجاناتش رو مدیریت کن هرگز ثروتمند نمیشه". این کتاب برای همینهبخش بندی

به فروش در کجای اینستا کمک می کنه؟ 00:03

اسم کتاب 00:20

چرا کمک به افزایش فروش اینستا 00:31عاشق آسون کردن کارها هستم

ایده هام برای کسایی مفید هست که می خوان آسون بفروشن

اگر فرصت یادگیری مطالب و کتاب های پراکنده رو نداری و می خوای با پیوستگی آموزش افزایش فروش ببینی، از لینک پایین تو دوره کارتینگ شرکت کن


با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: