زلزله ای که بلای جان هزاران شهروند افغانستان شد

– علاوه بر کشته و زخمی شدن بیش از 3500 تن در زلزله هرات؛ گرسنگی، بی سرپناهی و سرما؛ زلزله زدگان را همچنان تهدید می کند..

زلزله  ای که بلای جان هزاران شهروند افغانستان شد
زلزله ای که بلای جان هزاران شهروند افغانستان شد - Tahere_khanoom

علاوه بر کشته و زخمی شدن بیش از 3500 تن در زلزله هرات؛ گرسنگی، بی سرپناهی و سرما؛ زلزله زدگان را همچنان تهدید می کند

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: