رهاسازی اردک در زمین کشاورزی

– رها سازی اردک در زمین برای از بین بردن علف های هرز و آفات موجود در زمین وبرای تهویه بهتر خاک زمین خوشه طلا ( یک سایت فروشگاهی خرید برنج شم..

رها سازی اردک در زمین برای از بین بردن علف های هرز و آفات موجود در زمین وبرای تهویه بهتر خاک زمین

خوشه طلا ( یک سایت فروشگاهی خرید برنج شمال کشور می باشد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: