دیدنی ها و طبیعت استان کرمان

– کرمان پهناورترین استان ایران است. استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته جمعیت این استان در سال 1390 وبراساس آمار مرکز آمار ایران براب..

کرمان پهناورترین استان ایران است. استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته جمعیت این استان در سال 1390 وبراساس آمار مرکز آمار ایران برابر با 2٫938٫988 نفر بوده است و مرکز آن کلانشهر کرمان است. کرمان با در بر گرفتن بیش از 11 درصد از وسعت ایران پهناورترین استان ایران می باشد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: