دیدنی های شهر توکیو

– ین شهر از این نظر، رتبه نخست در جهان را از آن خود کرده است. توکیو شهری است که بارها به خاطر زمین لرزه، آتش سوزی و یا جنگ بطور کامل ویران شد..

ین شهر از این نظر، رتبه نخست در جهان را از آن خود کرده است. توکیو شهری است که بارها به خاطر زمین لرزه، آتش سوزی و یا جنگ بطور کامل ویران شده است و هر بار با زیبایی بیشتر از نو ساخته شده است

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: