دانلودآهنگ سفارشی فیلم رقص روی شیشه از یاس

– دانلودآهنگ سفارشی فیلم رقص روی شیش ؛ با ما همراه باشید متن ترانه ی سفارشی با صدای یاس: ساعتا ثانیه وار، رها توو قافیه ها امید به باق..

دانلودآهنگ  سفارشی فیلم  رقص روی شیشه از یاس
دانلودآهنگ سفارشی فیلم رقص روی شیشه از یاس - Meysam1991

دانلودآهنگ سفارشی فیلم رقص روی شیش ؛ با ما همراه باشید

متن ترانه ی سفارشی با صدای یاس:ساعتا ثانیه وار، رها توو قافیه هاامید به باقی راه، واسه گوش تو ساقی نابپیرامون حاشیه پر، پیام توو قافیه گمآماده راهی عمق، یه استعداد ذاتی بمبولی چی بگم بشه ملکه ذهنی که پر خش و ترکهبگم همه چی خوبه؟ کلکه، مرهم زخم تو نمکهرنگ میره به تیرگی، سکوت عمیق اپیدمیبذار نمکو بریزم، و الا بعد این شبا سپیده نینه، چشم رو بستم توو اوج فکرچشم من بازه پشت پلکمیشینم کنج ذهن، به انتظار یه معجزهکله به رقم گرم، یک صفر عقب گردهمینو نمه میرم تا اون جایی کهدست خواب یهو یقم کردولی دیگه نمیذارم که بازم بگذرهچک میزنم خوابم بپرهعجیب اینه هر چقدر کهحالم بد تره کارم بهترهاونی که تا طلوع آفتاب بیدارهکم میخوابم چون خواب خواب میارهاز در و دیوار خونه داستان میبارهآشنا ها بیگانه واسه داشته هات میخوانتنگام به اون گوشه، دکمه یه لکه خون روشهبرو فشارش بدهشهر رو با حرفات باز به چالش بکشتوو نگاه تو یه چوب خشکبی آب و خاک ولی رو به رشدنگاه میکنم به دور و ورممیکروفو

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: