داستان کوتاه - یک قطره عسل

– داستانهای کوتاه این داستان :یک قطره عسل بر اساس کتاب ( قصه های سندبادنامه و قابوسنامه) سومین جلد از مجموعه هشت جلدی ( قصه های خوب برای بچ..

داستانهای کوتاه

این داستان :یک قطره عسل

بر اساس کتاب ( قصه های سندبادنامه و قابوسنامه) سومین جلد از مجموعه هشت جلدی ( قصه های خوب برای بچه های خوب )

نگارش: مهدی آذریزدی

با صدای: داریوش فایزی

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: