داستان کوتاه - خرگوش باهوش

– داستانهای کوتاه این داستان : خرگوش باهوش بر اساس کتاب ( قصه های کلیله و دمنه ) اولین جلد از مجموعه هشت جلدی ( قصه های خوب برای بچه های خوب ..

داستانهای کوتاه

این داستان: خرگوش باهوش

بر اساس کتاب ( قصه های کلیله و دمنه ) اولین جلد از مجموعه هشت جلدی ( قصه های خوب برای بچه های خوب )

نگارش: مهدی آذریزدی

با صدای: نیما کرمی

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: