خلاصه بازی پرسپولیس 2 - پیکان 1

– پرسپولیس در شرایطی که در نیمه اول یک گل از پیکان دریافت کرده بود در نیمه دوم با گلهای کمال کامیابی نیا و علی علیپور به پیروزی رسید..

پرسپولیس در شرایطی که در نیمه اول یک گل از پیکان دریافت کرده بود در نیمه دوم با گلهای کمال کامیابی نیا و علی علیپور به پیروزی رسید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: