تنگی کانال نخاعی

– عمل که تموم شد بیمارم با لبخند و امید ازم پرسید یعنی دیگه درد پاهام تموم میشه مراجع عزیزم در پاهاشون درد و بی حسی داشتن که علت دردشون تنگ..

عمل که تموم شد بیمارم با لبخند و امید ازم پرسید یعنی دیگه درد پاهام تموم میشه

مراجع عزیزم در پاهاشون درد و بی حسی داشتن که علت دردشون تنگی کانال کمر بود

با توجه به سن بالا ترجیح دادیم براشون عمل بسته دیسک انجام بدیم که یه عمل سرپایی هست

و در درصد بالایی از موارد فرد بدون نیاز به جراحی باز، به زندگی بدون درد برمیگرده ️

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: