تصنیف گفتم غم تو دارم - استاد شجریان

– تصنیف گفتم غم تو دارم - استاد شجریان آواز : محمد رضا شجریان نی: محمد موسوی..

تصنیف گفتم غم تو دارم - استاد شجریان
تصنیف گفتم غم تو دارم - استاد شجریان - Delawa

تصنیف گفتم غم تو دارم - استاد شجریان

آواز: محمد رضا شجریان

نی: محمد موسوی

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: