ترکیه تصاویر پرواز چند F16 را منتشر کرد

– فیلمی از پرواز چند اف16 نیروی هوایی ارتش ترکیه به تازگی منتشر شده است. به گزارش همشهری آنلاین تصاویری از پرواز چند اف 16 در ترکیه منتشر ش..

ترکیه تصاویر پرواز چند F16 را منتشر کرد
ترکیه تصاویر پرواز چند F16 را منتشر کرد - Niiihan

فیلمی از پرواز چند اف16 نیروی هوایی ارتش ترکیه به تازگی منتشر شده استبه گزارش همشهری آنلاین تصاویری از پرواز چند اف 16 در ترکیه منتشر شده است. انتشار این تصاویر این سؤال را در بین کارشناسان به وجود آورده که این جنگنده ها همان اف 16 هایی هستند که اردوغان درخواست خرید 40 فروند از آنها را به آمریکا داده بود یا اینکه اف 16 های مدرن شده ای هستند که پیش از این آمریکا تأیید کرده بود قطعاتش را به ترکیه فروخته است؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: