ترانس رکتیفایر 12 پالس همراه با کیفیت بی نظیر قوس الکتریکی

– کیفیت بی نظیر قوس الکتریکی؛ آنچه با طراحی و ساخت ترانس رکتیفایر دوازده پالس برایتان به ارمغان می آوریم مزایای کوره الکتریکی جریان مس..

ترانس رکتیفایر 12 پالس همراه با کیفیت بی نظیر قوس الکتریکی
ترانس رکتیفایر 12 پالس همراه با کیفیت بی نظیر قوس الکتریکی - Khazartransfo

کیفیت بی نظیر قوس الکتریکی؛ آنچه با طراحی و ساخت ترانس رکتیفایر دوازده پالس برایتان به ارمغان می آوریممزایای کوره الکتریکی جریان مستقیم:

مصرف بهینه الکترود گرافیتی مرهون گستره وسیع تنظیمات دقیق نقطه کار

پایداری بی نظیر قوس الکتریکی

کیفیت توان فوق العاده حتی در شرایط نامساعد وضعیت شبکه

کنترل مستقل ولتاژ و جریان

بالاترین میزان انعطاف نسبت به تنوع مواد

طراحی مطمین و جان سخت


با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: