به نظر شما می توانیم در دیوار آگهی تکراری بزنیم؟

– بعضی موقع اگهی ثبت شده شما توسط دیوار رد می شود دلیلشم زدن آگهی با عنوان و متن تکراری می باشد پس برای اینکه آگهی شما توسط دیوار رد نشود ب..

به نظر شما می توانیم در دیوار آگهی تکراری بزنیم؟
به نظر شما می توانیم در دیوار آگهی تکراری بزنیم؟ - Bita1365

بعضی موقع اگهی ثبت شده شما توسط دیوار رد می شود

دلیلشم زدن آگهی با عنوان و متن تکراری می باشد

پس برای اینکه آگهی شما توسط دیوار رد نشود باید عنوان و متن تکراری برای متن آگهی تان بزارین

که نرم افزار تی اسپین این کار را برای شما انجام میده

متن و عنوان تکراری به تی اسپین میدین تی اسپین متن و عنوان غیر تکراری به شما تحویل می دهد

تی اسپین در دو نسخه معمولی و پرو در اختیار شما قرار دارد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: