برای زدن آگهی در دیوار فکر می کنید به چند سیم کارت نیاز داری

– با یک سیم کارت تا سقف محدودی می توانید آگهی بزنید. برای زدن آگهی بیشتر باید تعداد سیم کارت افزایش بدید حالا چطور این همه سیم کارت های خو..

برای زدن آگهی در دیوار فکر می کنید به چند سیم کارت نیاز داری
برای زدن آگهی در دیوار فکر می کنید به چند سیم کارت نیاز داری - Bita1365

با یک سیم کارت تا سقف محدودی می توانید آگهی بزنید

برای زدن آگهی بیشتر باید تعداد سیم کارت افزایش بدید

حالا چطور این همه سیم کارت های خود را مدیریت کنید

با استفاده مولتی سیم همه سیم کارت ها در یک پنل مدیریت کنید

منبع:

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: