بابک جهانبخش برای اولین بار از جزییات جدایی از همسرش و ازدواج مجددش گفت

– بابک جهانبخش برای اولین بار از جزییات جدایی از همسرش، دلواپسی های انتشار عکس پرحاشیه ازدواجش و بغضی که برای انفجار لحظه شماری می کرد گف..

بابک جهانبخش برای اولین بار از جزییات جدایی از همسرش و ازدواج مجددش گفت
بابک جهانبخش برای اولین بار از جزییات جدایی از همسرش و ازدواج مجددش گفت - Elham.m

بابک جهانبخش برای اولین بار از جزییات جدایی از همسرش، دلواپسی های انتشار عکس پرحاشیه ازدواجش و بغضی که برای انفجار لحظه شماری می کرد گفت: گناه کردم چون دلم نمی خواست مجرد زندگی کنم؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: