انیمیشن سه فراری دوبله فارسی فصل 1 قسمت دو

– انیمیشن سه فراری دوبله فارسی فصل 1 قسمت دو دو بیگانه اشراف زاده به همراه محافظ شخصی خود از سیاره شان با سفینه فرار میکنند و در کره زمین گ..

انیمیشن سه فراری دوبله فارسی فصل 1 قسمت دو
انیمیشن سه فراری دوبله فارسی فصل 1 قسمت دو - Cartoonkadeh

انیمیشن سه فراری دوبله فارسی فصل 1 قسمت دو

دو بیگانه اشراف زاده به همراه محافظ شخصی خود از سیاره شان با سفینه فرار میکنند و در کره زمین گیر میکنند. آن ها تلاش میکنند تا به سرعت سفینه خود را تعمیر میکنند تا به سیاره خودشان برگردند اما در زمین، آن ها اسیر یک دیکتاتور پلید میشوند که مانع از برگشت آن ها به خانه خود میشوند و در این مسیر اتفاقات بسیاری برای این دو اشراف زاده بیگانه می افتد و…

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: