استان خلدرلاند - کشور هلند

– استان خلدرلاند با 5136 کیلومترمربع مساحت در شرق کشور هلند قرار گرفته است. مرکز این استان شهر آرنهم می باشد..

استان خلدرلاند با 5136 کیلومترمربع مساحت در شرق کشور هلند قرار گرفته است

مرکز این استان شهر آرنهم می باشد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: