اساتید جلیل شهناز و محمدرضا شجریان

– اجرای بسیار زیبای اساتید جلیل شهناز و محمدرضا شجریان در بیات اصفهان..

اساتید جلیل شهناز و محمدرضا شجریان
اساتید جلیل شهناز و محمدرضا شجریان - Delawa

اجرای بسیار زیبای اساتید جلیل شهناز و محمدرضا شجریان در بیات اصفهان

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: