اختیارات جدید بانک مرکزی برای برخورد با بانک های متخلف

– وزیر اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار فارس اختیارات جدید بانک مرکزی پس از تأیید قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشریح کرد..

اختیارات جدید بانک مرکزی برای برخورد با بانک های متخلف
اختیارات جدید بانک مرکزی برای برخورد با بانک های متخلف - Tahere_khanoom

وزیر اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار فارس اختیارات جدید بانک مرکزی پس از تأیید قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشریح کرد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: