اجرای زیبای یک قطعه آهنگ آذری توسط دختر ایرانی

– رقص های آذربایجانی از سری رقص های فولکلوریک است که از نسلی به نسل بعدی منتقل و در این پروسه توسعه و شکل گرفته است. بعضی از این رقص ها در اص..

اجرای زیبای یک قطعه آهنگ آذری توسط دختر ایرانی
اجرای زیبای یک قطعه آهنگ آذری توسط دختر ایرانی - Azar_power

رقص های آذربایجانی از سری رقص های فولکلوریک است که از نسلی به نسل بعدی منتقل و در این پروسه توسعه و شکل گرفته است. بعضی از این رقص ها در اصل جزء مراسم دینی و یا جزء از آمادگی های جنگی و دفاعی بوده است در هر صورت در حال حاضر از این رقص ها در مجالس عروسی در ایران و جمهوری آذربایجان و در برگزاری برنامه های ورزشی و گردهمایی های فرهنگی در جمهوری آذربایجان استفاده می شود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: