آواز شیرین ترکی(آذربایجانی)

– آموزش و اجرا آواز شیرین ترکی(آذربایجانی) در سطح ملی و بین المللی و همچنین برگزاری کنسرت های موسیقی ترکی(آذربایجانی) در سطح ملی و بین المل..

آموزش و اجرا آواز شیرین ترکی(آذربایجانی) در سطح ملی و بین المللی و همچنین برگزاری کنسرت های موسیقی ترکی(آذربایجانی) در سطح ملی و بین المللی توسط موسسه بین المللی موسیقی سامان علوی

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: