آهنگ گریه ی مرد ازحمید عسگری - آلبوم از عشق

– تو نمی تونی به من فکر کنی وقتی تو گذشته هات درگیری نمی تونم خودمو گول بزنم تو هنوزم واسه اون میمیری عشق من تو که گناهی نداری وقتی یادت ..

آهنگ گریه ی مرد ازحمید عسگری - آلبوم از عشق
آهنگ گریه ی مرد ازحمید عسگری - آلبوم از عشق - Elham.m

تو نمی تونی به من فکر کنی

وقتی تو گذشته هات درگیری

نمی تونم خودمو گول بزنم

تو هنوزم واسه اون میمیری

عشق من تو که گناهی نداری

وقتی یادت نمیرن خاطره ها

همه چی تقصیر من بود می دونم

نتونستم جاشو پر کنم برات

گریه مرد که دیدن نداره

وایسادی چی رو تماشا می کنی

ما دیگه حرفامونو با هم زدیمچرا هی این پا و اون پا می کنینمی دونم بار چندمه دلمروی دست این و اون میمیرهولی می دونم که عاقبت یروزآه من جدایی رو میگیره

آب از آب تکون نمی خوره برو

بذار من بمونمو خاطره هام

فکر تنها شدن منو نکن

من یجوری با خودم کنار میام

از تو و هرچی که بینمون گذشت

حتی یه لحظه پشیمون نیستممثل هر بار می خورم زمین ولیمثل هر بار پا میشم وایمیستم

گریه مرد که دیدن نداره

وایسادی چی رو تماشا می کنی

ما دیگه حرفامونو با هم زدیم

چرا هی این پا و اون پا می کنی

نمی دونم بار چندمه دلم

روی دست این و اون میمیره

ولی می دونم که عاقبت یروز

آه من جدایی رو میگیره

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: