آهنگ گریه کن از میثم ابراهیمی - آلبوم نبض

– واسه من و عشقی که باختی گریه کن تو همون قفس که ساختی گریه کن واسه مرگ خنده هامون گریه کن تو بجای هردوتامون گریه کن گریه کن واسه بغض ..

آهنگ گریه کن از میثم ابراهیمی - آلبوم نبض
آهنگ گریه کن از میثم ابراهیمی - آلبوم نبض - Avayeirani

واسه من و عشقی که باختی گریه کنتو همون قفس که ساختی گریه کنواسه مرگ خنده هامون گریه کنتو بجای هردوتامون گریه کنگریه کن واسه بغض تو دلامونواسه مرگ خنده هامونواسه اون غم چشامونواسه اون خاطره هامونواسه تنهایی دستات وقتی که منو نداریوقتی قاب عکس خالی جلوی چشات میزاریوقتی هیچکسو نداری سر رو شونه هاش بزاریگریه کن راهی نداری گریه کنوقتی دستامو تو دستای یکی دیگه دیدیواسه تنهایی دستات گریه کنوقتی چشمام دیگه دنبال تو نیستواسه تنهایی فردات گریه کنوقتی هیچکس و نداری سر رو شونه هاش بزاریگریه کن راهی نداری گریه کن

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: