آهنگ چرا دنیا از فرزاد فرزین - آلبوم شانس

– چرا دنیا چرا دنیا ، منو می خوای تک و تنها همش هم گریه ی بارون شدم هم سایه ی ابرا دلم غمگینه غمگینه ، غروبای غم انگیزه چرا باید بشم خیره ..

آهنگ چرا دنیا از فرزاد فرزین - آلبوم شانس
آهنگ چرا دنیا از فرزاد فرزین - آلبوم شانس - Avayeirani

چرا دنیا چرا دنیا ، منو می خوای تک و تنها

همش هم گریه ی بارون شدم هم سایه ی ابرادلم غمگینه غمگینه ، غروبای غم انگیزه

چرا باید بشم خیره ، به اشکایی که می ریزهبگو بگو که آره ، هر شب یه روزی داره

اونکه منو برده از یاد ، برمیگرده دوبارهتو که میدونی دنیا ، داره پیر میشه این دل

بزار برگرده پیشم ، مثل موجی به ساحلمنو دادی به دستای ، شبای سرده تنهایی

چرا رحمی تو قلبت نیست ، آخه دنیا چه دنیاییچرا هیشکی نمی دونه چه بغضی توی شب هامچه زخم هایی ازت دنیا رفیقه قلب تنهامبگو بگو که آره ، هر شب یه روزی داره

اونکه منو برده از یاد ، برمیگرده دوبارهتو که میدونی دنیا داره ، پیر میشه این دل

بزار برگرده پیشم مثل ، موجی به ساحلبگو بگو که آره ، هر شب یه روزی داره

اونکه منو برده از یاد ، برمیگرده دوباره

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: