آهنگ وای از هوس از شهرام شکوهی

– تو فصل برگ های زرد تو شب های ساکت و سرد قصه ی بودن تو هیچ دردی رو دوا نکرد شبم سیاهه و پس اخه این عشق یه قفس میون عشق و هوس زدی تا ساز دل ی..

تو فصل برگ های زرد تو شب های ساکت و سرد

قصه ی بودن تو هیچ دردی رو دوا نکرد

شبم سیاهه و پس اخه این عشق یه قفس

میون عشق و هوس زدی تا ساز دل یه نفس

ای از هوس وای از هوس ای داد ای وای از هوس

ای از هوس وای از هوس ای داد ای وای از هوس

سکوت و زخم زبون سهم این رام تو شد

تموم روح و تنم زخمی این رام تو شد

صدا نکنه یه دست فقط من عاشق بودم و بس

تو در هوا هوس فقط یک بار از خدا بترس

ای از هوس وای از هوس ای داد ای وای از هوس

ای از هوس وای از هوس ای داد ای وای از هوس

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: