آهنگ نازنین از شادمهر عقیلی - آلبوم آدم و حوا

– امشب انگار خون تازه ای تو رگ های منه یکی از عمق سکوتم داره فریاد میزنه من و از جاده نترسون نگو که فاصلمون صد تا کفش سربی و صد تا عصای ..

آهنگ نازنین از شادمهر عقیلی - آلبوم آدم و حوا
آهنگ نازنین از شادمهر عقیلی - آلبوم آدم و حوا - Avayeirani

امشب انگار خون تازه ای تو رگ های منهیکی از عمق سکوتم داره فریاد میزنهمن و از جاده نترسون نگو که فاصلمونصد تا کفش سربی و صد تا عصای آهنهتو سرم افتاده امشب هوس قدم زدنرد شدن از دل آتیش تو یه چشم به هم زدنپا به پای سیم گیتار خوندن از گذشته هاتو هوای روشن و پاک ترانه دم زدننازنین فقط توی همین نفس با من باشبگو هستی که برم به این قفس با من باشگوش بده نبض ترانه تنها با تو میزنهبی بی ترانه ها تویی و بس با من باشبیا امشب از حصار هر بهانه رد بشیملهجه ناب و ذلال این شب و بلد بشیمما دوتا رودخونه ایم تو دریا می رسیم به همنکنه طعمه دیوارایه سرده سد بشیمولی انگار که دارم با خودم حرف میزنمنازنینم تو کجایی صدات نمی شنومنگا کن فقط یه سایه پابه پای من میادسایه طعنه میزنه تنها رفیق تو منمنازنین فقط توی همین نفس با من باشبگو هستی که برم به این قفس با من باشگوش بده نبض ترانه تنها با تو میزنهبی بی ترانه ها تویی و بس با من باش

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: