آهنگ میمیرم از مرتضی پاشایی

– آخه عاشقم میدونی بگو همیشه میمونی نرو دیوونه ی من میمیرم نذاراشکاتو ببینم عزیزم نازنینم دیگه طاقت ندارم میمیرم نرو یکی ی..

آخه عاشقم میدونیبگو همیشه میمونینرو دیوونه ی من میمیرمنذاراشکاتو ببینمعزیزم نازنینمدیگه طاقت ندارممیمیرمنرو یکی یک دونه ی منسر بزار رویه شونه ی منپیشه من دیگه گریه نکنمیمیرمبا دلم دیگه بازی نکنبا چشات منو راضی نکنکه بری از خونه ی من میمیرمآخه عاشقم میدونیبگو همیشه میمونینرو دیوونه ی منمیمیرمنذاراشکاتو ببینمعزیزم نازنینمدیگه طاقت ندارممیمیرم​

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: