آهنگ مهتاب از مجید اخشابی

– متن آهنگ مهتاب از مجید اخشابی یکی بود یکی نبود کور بشه چشم حسود دو تا خورشید سیاه دو تا چشم سرمه سود رشک باغ و کشتمه باغ نگو بهشتمه عم..

متن آهنگ مهتاب از مجید اخشابی

یکی بود یکی نبود

کور بشه چشم حسود

دو تا خورشید سیاه

دو تا چشم سرمه سود

رشک باغ و کشتمه

باغ نگو بهشتمه

عمر مژگونش دراز

رنگ سرنوشتمهرنگ سرنوشتمه

میدرخشن توی ماه

دوتا خورشید سیاه

جمجمک برگ خزون

اینه بخت بی گناه

غنچه گل گل شکره

شب قضا و قدره

مهر و مهتاب رو ببین

یکی باشیم سحره

یکی بود یکی نبود

کور بشه چشم حسود

دو تا خورشید سیاه

دو تا چشم سرمه سود

رشک باغ و کشتمه

باغ نگو بهشتمه

عمر مژگونش دراز

رنگ سرنوشتمه

اگه یاری نگیری

بی تعلق اسیری

هستی اینه

چرا عاشق نمیری

زلف پر خم آفرید

اونکه آدم آفرید

دل و دلبر رو

برا هم افرید

میدرخشن توی ماه

دوتا خورشید سیاه

جمجمک برگ خزون

اینه بخت بی گناه

غنچه گل گل شکره

شب قضا و قدره

مهر و مهتاب رو ببین

یکی باشیم سحره

یکی بود یکی نبود

کور بشه چشم حسود

دو تا خورشید سیاه

دو تا چشم سرمه سود

رشک باغ و کشتمه

باغ نگو بهشتمه

عمر مژگونش دراز

رنگ سرنوشتمه

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: