آهنگ من تو رو کم دارم از محسن یگانه -آلبوم رگ خواب

– بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو ، من تورو کم دارم و تو دل دیوونمو اگه یه روزی برسه من و تو قدر همو بدونیم ، یا که تو لحظه های سخت کنار ه..

آهنگ من تو رو کم دارم از محسن یگانه -آلبوم رگ خواب
آهنگ من تو رو کم دارم از محسن یگانه -آلبوم رگ خواب - Avayeirani

بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو ، من تورو کم دارم و تو دل دیوونمو

اگه یه روزی برسه من و تو قدر همو بدونیم ، یا که تو لحظه های سخت کنار هم بمونیم

اگه ترکم میکنی نگو کار سرنوشته ،یه روز اگه لج نکنیم دنیا مثل بهشته

بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو ، من تورو کم دارم و تو دل دیوونمو

بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو ، من تورو کم دارم و تو دل دیوونمو ، دل دیوونموکافیه از تو قلبت این کینه رو بندازی دور ، اونوقت دیگه مال همیم ، چشم حسودامون کور

چرا میگی خوشبختی دنبال دیگرونه ، چرا راه دور بریم ، عشق کنارمونهبسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو ، من تورو کم دارم و تو دل دیوونمو

بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو ، من تورو کم دارم و تو

اگه یه روزی برسه من و تو قدر همو بدونیم ، یا که تو لحظه های سخت کنار هم بمونیم

اگه ترکم می کنی نگو کارسر نوشته ، یه روز اگه لج نکنیم دنیا مثل بهشته

تو که هر چی گفتی گفتم چشم ، باشه ، قبوله ، تو هم بزن غرورت و بشکن مگه شاخ غوله

بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو ، من تورو کم دارم و تو دل دیوونمو

بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو ، من تورو کم دارم و تو دل دیوونمو ، دل دیوونمو

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: