آهنگ محال از شادمهر عقیلی - آلبوم تقدیر

– دست تو، تو دست من بود .. دلت اماجای دیگه .. تو خودت خبر نداری .. اما چشمات اینو میگه .. مدتی بود حس می کردم .. که دلت یه جا اسیره .. پشت پا زد..

آهنگ محال از شادمهر عقیلی - آلبوم تقدیر
آهنگ محال از شادمهر عقیلی - آلبوم تقدیر - Avayeirani

دست تو، تو دست من بود

دلت اماجای دیگه

تو خودت خبر نداری

اما چشمات اینو میگه

مدتی بود حس می کردم

که دلت یه جا اسیره

پشت پا زدی به بختت

کی واست جز من می میرهتو می گی یه وقتا گاهی … پیش میآد یه اشتباهی … نه دیگه ؛ دیگه نمیشه … واسه تو نمونده راهی ..!

تو می گی یه وقتا گاهی … پیش میآد یه اشتباهی … نه دیگه ؛ دیگه نمیشه … واسه تو نمونده راهی ..!دیگه دیدنم محاله

دیگه برگشتم خیاله

سزای کارت همینه

دل از اون نگات بی زارهتو می گی یه وقتا گاهی … پیش میآد یه اشتباهی … نه دیگه ؛ دیگه نمیشه … واسه تو نمونده راهی ..!

تو می گی یه وقتا گاهی … پیش میآد یه اشتباهی … نه دیگه ؛ دیگه نمیشه … واسه تو نمونده راهی ..!

تو می گی یه وقتا گاهی … پیش میآد یه اشتباهی … نه دیگه ؛ دیگه نمیشه … واسه تو نمونده راهی ..!

تو می گی یه وقتا گاهی … پیش میآد یه اشتباهی … نه دیگه ؛ دیگه نمیشه … واسه تو نمونده راهی

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: